Federacja CBF

CUBEBALL  FEDERATION w skrócie CBF jest organizacją non-profit, której głównym celem działania jest propagowanie gry CUBEBALL  jako dyscypliny sportowej oraz formy aktywnego wypoczynku w Polsce, wspieranie w prowadzeniu działalności właścicieli klubów z boiskami CUBEBALL.
Ponadto zadaniem federacji jest wytypowanie klubów reprezentujących poszczególne miasta, które będą brały udział w Polsich Rozgrywkach Ligowych, oraz  pomoc w organizacji  zawodów między istniejącymi klubami,  w tym  koordynowanie współpracy kadry sędziowskiej.

CBF  jest jedyną organizacją posiadającą prawo do reprezentowania Sportu CUBEBALL na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Zapraszamy do współpracy wszystkich inwestorów i ludzi, którzy mogą pomóc nam uczynić CUBEBALL  sportem dostępnym dla szerokiej społeczności.

Dla wsparcia właścicieli klubów z boiskami CUBEBALL przewidziano:

 • przekazanie pakietu informacji praktycznych pomocnych w prowadzeniu klubu sportowego.
 • przekazanie pakietu informacji prawno-ksiegowych
 • organizowanie kursów trenerskich
 • udostępnianie programów do prowadzenia rezerwacji i usprawniających działanie recepcji klubu
 • pomoc w organizowaniu działań reklamowych (reklamowanie na stronach  www.cubeball.pl , dostarczanie materiałów  graficznych itp.)

Członkowie Federacji dzielą się na:

 • założycieli 
 • członków wspierających typowanych przez członków założycieli.
 • Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo do:
 • brania czynnego udziału w pracach federacji
 • brania udziału w Walnym Zebraniu Członków
 • czynnego i biernego prawa do głosowań
 • wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia.